Opis projektu

Wersja do wydrukuSend to friendWersja PDF

Przedmiotem inwestycji jest zakup innowacyjnego kompletnego węzła betoniarskiego (wytwórni betonu), który stanowić będzie główne urządzenie produkcyjne wnioskodawcy.
Maszyna posiada mieszarkę planetarną o pojemności 1,0 m3 gotowego betonu charakteryzującego się wysokim stopniem homogenizacji mieszanki betonowej wynoszącym 95% po 40 sekundach mieszania. Ponadto linia produkcyjna obejmuje zespół magazynowania wraz z zintegrowanymi zbiornikami kruszywa, silosami cementu oraz kontenerami dodatków chemicznych wyposażonych w układ odważania, zbiorniki, pompy dozujące. Układ odważania, dozowania, kontroli wilgotności i konsystencji pozwala powtarzalne zasoby betonu o takiej samej konsystencji i składzie materiałowym.

System produkcji z automatycznym sterowaniem zapewnia wykorzystanie możliwości produkcji wysokogatunkowego betonu z zachowaniem wysokich wymagań stawianych przez normę PN-EN 206-1. Proces dozowania składników betonu jest w tym systemie sterowania nadzorowany poprzez sterowniki wagowe sprzężone z wagami tensometrycznymi (kruszywa i cement) oraz licznikiem wody na dozowaniu wody do mieszarki. Sterowniki wagowe połączone są ze sobą magistralą komunikacyjną, która umożliwia wymianę informacji pomiędzy nimi. W tej strukturze jeden ze sterowników posiada nadrzędną rolę i on steruje kolejnością dozowania składników może w nim zapisać nieskończenie wiele receptur, z których można korzystać w trakcie wytwarzania betonu. Urządzenie z zgodnie z załączoną opinią o innowacyjności posiada szereg rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie poniżej 5 lat (min.: możliwość stosowania składników mieszanki betonowej pochodzącej z recyklingu , niemal bezpyłowa produkcja, układ mikrofalowego pomiaru wilgotności i innych) .

Zakup jednostanowiskowego urządzenia do recyklingu betonu pozwoli na wprowadzenie recyklingu odpadów betonowych co pozwoli na powtórne wykorzystanie składników mieszanki betonowej – wody technologicznej, mleczka cementowego i kruszywa. Proces recyklingu odbywa się w systemie zamkniętym, za pomocą wody recyklingowej ze zbiornika. W ten sposób zagwarantowany jest obieg zamknięty a co za tym idzie obrót i wykorzystanie stałej ilości wody. Ta część inwestycji prowadzić będzie do ograniczenia kosztów własnych (wykorzystanie do celów własnych).

Zakup maszyny do produkcji małych elementów betonowych (bloczków, pustaków, krawężników )o napędzie hydraulicznym tzw. wibroprasa pozwala na produkcję niemal dowolnych elementów betonowych . Planowana maszyna powinna mieć wydajność co najmniej 350 szt./h i powinna mieć powierzchnię roboczą formy min. 120x40 cm.

Dopełnieniem niniejszego projektu jest zakup ładowarki kołowej niezbędnej do obsługi w/w maszyn

Projekt zakłada zakup w sumie 4 maszyn i urządzeń o wysokim stopniu innowacyjności prowadzący do realizacji celów projektu.

POIG