PŁYNNY JASTRYCH ANHYDRYTOWY AlphaFloor C25 F5

INNOWACYJNA WYLEWKA ANHYDRYTOWA NIE WYMAGAJĄCA SZLIFOWANIA

Podłoga jest jednym z najważniejszych elementów budowlanych. Integralną częścią podłogi stanowiącą o jej jakości jest podkład podłogowy nazywany również wylewką lub jastrychem. Prawidłowo wykonana wylewka musi być wolna od spękań, równa, wytrzymała na obciążenia i stosunkowo szybko wysychać. W przypadku ogrzewania podłogowego wylewka musi szybko i bezproblemowo przewodzić ciepło instalacji grzewczej. Wszystkie te parametry zapewniają płynne wylewki anhydrytowe AlphaFloor produkowane przez naszą firmę.

Cechy charakterystyczne płynnych wylewek anhydrytowych AlphaFloor

1. OPTYMALNE UZUPEŁNIENIE SYSTEMÓW OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Płynna konsystencja, niewielka grubość płyty jastrychu oraz wysoki współczynnik przewodzenia ciepła powoduje, że płynne wylewki anhydrytowe AlphaFloor produkowane przez naszą firmę nagrzewają się ponad dwa razy szybciej w porównaniu z tradycyjnymi wylewkami cementowymi. Ze względu na niewielką bezwładność cieplną, AlphaFloor bardzo szybko reaguje na zmiany temperatury zapewniając tym samym wysoki komfort użytkowania mieszkania.

2. WYSOKIE PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Płynne wylewki anhydrytowe AlphaFloor posiadają wysokie parametry wytrzymałościowe zarówno na ściskanie jak i na zginanie zadeklarowane zgodnie z PN EN 13813.

3. STABILNA FORMA

W wylewkach anhydrytowych AlphaFloor nie występuje skurcz podczas wiązania. W związku z powyższym w wylewkach tych nie powstają odkształcenia zwane „efektem miski”. Nie stosuje się również dodatkowego zbrojenia.  Poza jastrychem grzewczym, wylewki anhydrytowe z reguły nie wymagają dylatowania powierzchni.

4. RÓWNA POWIERZCHNIA

Samopoziomujące właściwości płynnych wylewek anhydrytowych AlphaFloor zdecydowanie ułatwiają wykonanie równych, poziomych powierzchni.

5. SZYBKIE WYSYCHANIE

Wylewki anhydrytowe AlphaFloor już po dwóch dniach od wykonania można wietrzyć i wentylować. W przypadku jastrychu grzewczego, ogrzewanie podłogowe można uruchomić już po 7 dniach.

6. SZYBKOŚĆ WYKONANIA

Cykl realizacji obiektów budowlanych w ostatnich latach uległ znacznemu skróceniu. Zarówno inwestor jak i wykonawca poszukuje technologii, która umożliwia osiągnięcie założonego celu przy jak najkrótszym czasie realizacji. Technologia wykonania wylewek anhydrytowych pozwala na wykonania bardzo dużych powierzchni w stosunkowo krótkim czasie i przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich nakładów robocizny.

kontakt w sprawie AlphaFloor – Sebastian Burzyński / +48 604-128-086 / biuro@butrans.pl

Call Now Button