Zakup parku maszynowego czynnikiem determinującym wzrost konkurencyjności firmy BUTRANS - POZNAŃ Materiały Budowlane Sp. z o.o.

  • Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Projekt realizowany jest w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  • Konkurs: 05/I/2009.
  • Wniosek dotyczący realizowanego projektu: WND-RPWP.01.02.01-30-053/09.
  • Całkowita wartość inwestycji: 1 670 155,75 zł.
  • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 002 093,45 zł.

Opis projektu

Przedmiotem inwestycji jest zakup innowacyjnego kompletnego węzła betoniarskiego (wytwórni betonu), który stanowić będzie główne urządzenie produkcyjne wnioskodawcy.

Maszyna posiada mieszarkę planetarną o pojemności 1,0 m3 gotowego betonu charakteryzującego się wysokim stopniem homogenizacji mieszanki betonowej wynoszącym 95% po 40 sekundach mieszania. Ponadto linia produkcyjna obejmuje zespół magazynowania wraz z zintegrowanymi zbiornikami kruszywa, silosami cementu oraz kontenerami dodatków chemicznych wyposażonych w układ odważania, zbiorniki, pompy dozujące. Układ odważania, dozowania, kontroli wilgotności i konsystencji pozwala powtarzalne zasoby betonu o takiej samej konsystencji i składzie materiałowym.

System produkcji z automatycznym sterowaniem zapewnia wykorzystanie możliwości produkcji wysokogatunkowego betonu z zachowaniem wysokich wymagań stawianych przez normę PN-EN 206-1. Proces dozowania składników betonu jest w tym systemie sterowania nadzorowany poprzez sterowniki wagowe sprzężone z wagami tensometrycznymi (kruszywa i cement) oraz licznikiem wody na dozowaniu wody do mieszarki. Sterowniki wagowe połączone są ze sobą magistralą komunikacyjną, która umożliwia wymianę informacji pomiędzy nimi. W tej strukturze jeden ze sterowników posiada nadrzędną rolę i on steruje kolejnością dozowania składników może w nim zapisać nieskończenie wiele receptur, z których można korzystać w trakcie wytwarzania betonu. Urządzenie z zgodnie z załączoną opinią o innowacyjności posiada szereg rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie poniżej 5 lat (min.: możliwość stosowania składników mieszanki betonowej pochodzącej z recyklingu , niemal bezpyłowa produkcja, układ mikrofalowego pomiaru wilgotności i innych) .

Zakup jednostanowiskowego urządzenia do recyklingu betonu pozwoli na wprowadzenie recyklingu odpadów betonowych co pozwoli na powtórne wykorzystanie składników mieszanki betonowej – wody technologicznej, mleczka cementowego i kruszywa. Proces recyklingu odbywa się w systemie zamkniętym, za pomocą wody recyklingowej ze zbiornika. W ten sposób zagwarantowany jest obieg zamknięty a co za tym idzie obrót i wykorzystanie stałej ilości wody. Ta część inwestycji prowadzić będzie do ograniczenia kosztów własnych (wykorzystanie do celów własnych).

Zakup maszyny do produkcji małych elementów betonowych (bloczków, pustaków, krawężników )o napędzie hydraulicznym tzw. wibroprasa pozwala na produkcję niemal dowolnych elementów betonowych. Planowana maszyna powinna mieć wydajność co najmniej 350 szt./h i powinna mieć powierzchnię roboczą formy min. 120x40 cm. Dopełnieniem niniejszego projektu jest zakup ładowarki kołowej niezbędnej do obsługi w/w maszyn Projekt zakłada zakup w sumie 4 maszyn i urządzeń o wysokim stopniu innowacyjności prowadzący do realizacji celów projektu.

Realizacja projektu to między innymi:

nowa, w pełni zautomatyzowana wytwórnia betonu,

sterowanie programem SAUTER GmbH - SUS 4

produkcja betonów zgodnie z PN-EN 206-1

produkcja betonu towarowego oraz dla prefabrykacji

produkcja betonów normowych i recepturowych®

każdy z układów sterowania posiada homologację i certyfikat na beton towarowy na obszar Unii Europejskiej

nowoczesna technologia pomiaru mikrofalowego pozwala na niezwykle dokładne określenie wstępnej wilgotnościmmieszanki betonowej.

BUTRANS - POZNAŃ Materiały Budowlane Sp. z o. o. korzysta z nowo zakupionych urządzeń:

HK-104 MODUS – wibroprasa krocząca przeznaczona do produkcji drobnowymiarowych elementów budowlanych takich jak: pustaki ścienne, pustaki stropowe, bloczki fundamentowe, obrzeża trawnikowe, krawężniki drogowe, elementy gazonowe. Praca na tej maszynie odbywa się w cyklu automatycznym.
Maszyna pracuje w systemie kroczącym tzn. porusza się na kołach po betonowej płycie produkcyjnej zostawiając za sobą wyprodukowane elementy.

Stacja do recyklingu popłuczyn z resztek masy betonowej służy do oddzielania kruszywa od zaprawy cementowej oraz umożliwia wykorzystanie mleczka cementowego jako wody recyklingowej.Jest to stacja jednostanowiskowa i może obsłużyć betonomieszarkę lub betonomieszarkę z pompą do betonu.

Call Now Button