Pełna treść powiadomienia do pobrania.

Informacja dotycząca Ochrony Danych

Za pomocą niniejszego powiadomienia chcielibyśmy poinformować Państwa o tym jak i w jakich celach

będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wyjaśnić, jakie uprawnienia przysługują Państwu na

mocy obowiązujących przepisów prawa. Jesteśmy głęboko zaangażowani w to by Państwa dane osobowe

zawsze były przetwarzane odpowiedzialnie, sumiennie i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. W celu

ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych będziemy stosować nowoczesne standardy

zawodowe.

Call Now Button