Projekt Unijny

Beneficjent BUTRANS – POZNAŃ Materiały Budowlane Sp. z o.o.

 

realizuje projekt pn.

 

,,Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań szansą na rozwój i wzrost konkurencyjności zakładu betoniarskiego BUTRANS-POZNAŃ Materiały Budowlane”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.5.2

 

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności spółki BUTRANS. Stanie się to możliwe dzięki kompleksowej realizacji zaplanowanych w projekcie działań inwestycyjnych.

 

Wartość projektu : 3 103 167,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 1 135 305,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 2019-04-01 – 2021-03-31

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od p. Sebastiana Burzyńskiego nr tel. 604 128 086

Call Now Button